Vilarnau participa en el projecte VISENS | Vilarnau

Vilarnau participa en el projecte VISENS

Projecte Visens

Prova pilot d'integració de sensòrica de nova generació en cellers catalans com a mètode de suport a la presa de decisions

“Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

L’objectiu principal del projecte es poder obtenir concrecions que ajudin a dissenyar la estratègia de digitalització del sector vitivinícola. A més es preveu no només la transferència de tecnologia de centres de recerca i empreses, que també operen a altres regions vitivinícoles, sinó que es tindrà una estimació dels costos diferenciats per volum de producció que permetrà agilitzar la transició digital de tots els cellers catalans.

Els objectius concrets d’aquest projecte són:

  • El desenvolupament d’eines de baix cost i interconnectades per a millorar la qualitat del vi
  • Validar i concretar l’estratègia per a que tot el sector pugui entrar a formar part de la indústria 4.0
  • Transferència de tecnologia (sensors) desenvolupats per a altres indústries com la farmacèutica o la química al sector agro-industrial.
  • Formació de personal tècnic per a evidenciar els beneficis de la digitalització
  • Disseny d’una estratègia de digitalització adaptada a totes les empreses del sector vitivinícola català, independentment del seu volum de facturació.

 

Membres: INNOVI, VILARNAU, LA VINYETA, GRAMONA, CSIC, SC ROBOTICS, VEGA

Finançat per: