Vilarnau rep el certificat “WINERIES FOR CLIMATE PROTECTION” | Vilarnau

Vilarnau rep el certificat “WINERIES FOR CLIMATE PROTECTION”

WINERIES FOR CLIMATE PROTECTION

La Federació Espanyola del Vi (FEV) ha atorgat a Vilarnau el certificat "Wineries for Climate Protection" (WfCP), que promou la millora contínua de la sostenibilitat en els cellers. L'obtenció d'aquest títol reconeix el compromís amb el desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic de Vilarnau, la primera cava de Sant Sadurní d'Anoia a aconseguir-ho i una de les 14 primeres cellers d'Espanya.

 La posada en marxa d'una sèrie de mesures sostenibles a Vilarnau han resultat decisives per a l'obtenció del certificat "Wineries for Climate Protection". De totes elles, destaquen el càlcul de la petjada de carboni, que ha permès dur a terme un pla de reducció d'emissions a l'atmosfera; la instal·lació d'una caldera de biomassa, que ha propiciat l'eliminació del consum de combustibles fòssils (25.000 litres a l'any de gasoil); el monitoratge de l'ús d'energia elèctrica, que ha facilitat el control de tots els consums i l'aplicació de mesures de reducció; la reconversió del cultiu de la vinya tradicional a ecològic i el reciclatge i valorat de residus. A aquestes mesures s'uneixen accions d'estalvi hídric basades en la reutilització de l'aigua de pluja recollida en el llac situat al costat de la cava.

 Per a la seva obtenció, Vilarnau ha superat un procés d'auditoria externa realitzat per Lloyd 's Register, una de les entitats de certificació autoritzades per la FEV, que avala el seu compromís de reducció i millora contínua en quatre àmbits d'actuació que exigeix ​​la norma: reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), gestió de l'aigua, reducció de residus i eficiència energètica i energies renovables.

 #VilarnauSostenible

 Amb aquesta certificació es reflecteix, d'una forma concreta i mesurable, l'acompliment que Vilarnau realitza per un desenvolupament sostenible. Seguint aquesta filosofia, Vilarnau ha aplicat, des del seu origen, mesures respectuoses amb el medi ambient per tal d'oferir uns caves de llarga criança elaborats amb el menor impacte possible sobre la natura.